УИХ-ийн тогтоол

Нэр Дугаар Батласан Файл
Эрүүл мэндийн , эмийн, ариун цэврийн тухай хуулиудыг баталсантай холбогдуулан авах зарим арга хэмжээний тухай 53 5/7/1998  Үзэх
Монголын уламжлалт ангаах ухааныг хөгжүүлэх талаар төрөөс баримтлах бодлого батлах тухай 46 7/2/1999  Үзэх
Сэтгэцийн эрүүл мэндийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай 34 4/20/2000  Үзэх
Нийгмийн эрүүл мэндийн талаар төрөөс баримтлах бодлого батлах тухай 81 11/8/2001  Үзэх
Төрийн өмчөөс аймаг, нийслэлийн өмчид эд хөрөнгө шилжүүлэх, орон нутгийн өмчийн зарим эд хөрөнгийг төрийн өмчид хүлээн авах тухай 91 11/22/2001  Үзэх
Иргэний эрүүл мэндийн даатгалын тухай хууль батлагдсантай холбогдуулан авах зарим арга хэмжээний тухай 12 4/25/2002  Үзэх
Нийгмийн салбарт өөрчлөлт, шинэчлэл, хувьчлал хийх үндсэн чиглэл батлах тухай 56 7/10/2002  Үзэх
Төрийн өмчөөс орон нутгийн өмчид эд хөрөнгө шилжүүлэх, орон нутгийн өмчийн зарим эд хөрөнгийг төрийн өмчид хүлээн авах тухай 2004 18 4/23/2004  Үзэх
Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2015 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл батлах тухай 53 7/1/2014  Үзэх
Төрөөс эмийн талаар баримтлах бодлого батлах тухай 57 10/9/2014  Үзэх
Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал - 2030 батлах тухай 19 2/5/2016  Үзэх
Эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн зарим гишүүнийг чөлөөлөх, томилох тухай 78 12/15/2017  Үзэх