Захиргаа хэм хэмжээний акт

Нэр

Дугаар

Батласан

Файл

1                      

2019 оныг "Иргэн төвтэй төрийн үйлчилгээ", "Инээмсэглэл-Эерэг хандлага"-ын жил болгох тухай

А/179

2019-04-12

Үзэх

2                      

Аргачлал батлах тухай

А/252,А/185 хамтарсан тушаал

2019-05-30

Үзэх

3                      

Журам батлах тухай(Эс, эд, эрхтнийг шилжүүлэн суулгах)

А/164

2019-04-09

Үзэх

4                      

Журам батлах тухай/Цахим мэдээллийн нууцлал аюулгүй байдал /

А/396

2019-08-29

Үзэх

5                      

Төлөвлөгөө батлах тухай

А/163

2019-04-09

Үзэх

6                      

Төлөвлөгөө батлах тухай

А/149

2019-03-29

Үзэх

7                      

Төлөвлөгөө батлах тухай

А/167

2019-04-11

Үзэх

8                      

Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн дүрэм

А/406

2019-09-04

Үзэх

9                      

Эмнэлгийн мэргэжлтний ёс зүйн сургалт зохион байгуулах тухай

А/19

2019-01-21

Үзэх