Төлбөрт үйлчилгээний журмууд

Эрхзүйн актын нэр Дугаар Батлагдсан огноо Хавсаргасан файл
1 ЖАГСААЛТ, ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ 470 2015-12-03 Үзэх
2 Төлбөрийн жишиг хэмжээ, журам батлах тухай 4-2867 2017-08-02 Үзэх
3 Нэмэлт болон төлбөртэй тусламж, үйлчилгээний журам, төлбөрийн хэмжээ тогтоох тухай А-58 2017-08-23 Үзэх
4 2020.01.27 A06 Иммуногистохимийн шинжилгээний төлбөрийг шинэчлэн тогтоох тухай A06  2020.01.27 Үзэх