Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Д/д Гарчиг Баталсан огноо Ерөнхийлөгчийн зарлигийн дугаар  
1 ХҮНИЙ ЭМЧИЙН ТАНГАРАГ БАТЛАХ ТУХАЙ 6/2/1992 81 ҮЗЭХ
2 ЭМНЭЛГИЙН ТӨЛБӨРТ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАЛААР ЗАСГИЙН ГАЗАРТ ЧИГЛЭЛ ӨГӨХ ТУХАЙ 4/21/1997 68 ҮЗЭХ