Хүний нөөц

“Эмгэг судлаач эмч”-ийн ажлын байранд тавигдах шаардлага:

 • Хүний их эмч мэргэжлээр бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй
 • Эмгэг судлаач эмчийн үндсэн мэргэшил эзэмшсэн
 • Эмчлэх үйл ажиллагаа зөвшөөрөл хүчинтэй байх
 • Англи, орос хэлний зохих түвшний мэдлэгтэй
 • Багаар ажиллах чадвартай
 • Хувийн зохион байгуулалт сайтай, тогтвор суурьшилтай ажиллах
 • Бие даан өөрийгөө хөгжүүлэх чадвартай

 

Бүрдүүлэх материалыг хүний нөөцийн менежер хүлээж авна.

Таныг тогтвор суурьшилтай ажлын байр, эвсэг хамт олон хүлээж байна.

Харилцах утас: 313-820

 

2020.09.23

“Эмгэг судлаач эмч”-ийн ажлын байранд тавигдах шаардлага:

 • Хүний их эмч мэргэжлээр бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй
 • Эмгэг судлаач эмчийн үндсэн мэргэшил эзэмшсэн
 • Эмчлэх үйл ажиллагаа зөвшөөрөл хүчинтэй байх
 • Англи, орос хэлний зохих түвшний мэдлэгтэй
 • Багаар ажиллах чадвартай
 • Хувийн зохион байгуулалт сайтай, тогтвор суурьшилтай ажиллах
 • Бие даан өөрийгөө хөгжүүлэх чадвартай

 

“Лабораторийн техникч”-ийн ажлын байранд тавигдах шаардлага:

 • Эмнэлгийн лаборант мэргэжлээр дипломын болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх
 • Эд, эсийн лабораторийн техникчийн төрөлжсөн мэргэшил эзэмшсэн
 • Англи, орос хэлний зохих түвшний мэдлэгтэй
 • Багаар ажиллах чадвартай
 • Хувийн зохион байгуулалт сайтай, тогтвор суурьшилтай ажиллах
 • Бие даан өөрийнгөө хөгжүүлэх чадвартай

 

“Архив-бичиг хэргийн эрхлэгч”-ийн ажлын байранд тавигдах шаардлага:

 • Бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх
 • АЕГазрын дэргэдэх сургалтын төвд “Архив, бичиг хэрэг хөтлөлт”-ийн сургалтад хамрагдсан байх
 • Албан хэрэг хөтлөлт, архивын үйл ажиллагааг холбогдох стандарт зааврын дагуу хөтлөн явуулах ур чадварт суралцсан байх
 • Комьютерийн хэрэглээний программ, интернетийн орчин, оффисийн цахим тоног төхөөрөмжүүд дээр ажиллах чадвартай
 • Баримт бичиг боловсруулах, хэл зүйн өндөр мэдлэгтэй
 • Багаар ажиллах чадвартай
 • Хувийн зохион байгуулалт сайтай

 

Бүрдүүлэх материал

 • Ажилд орохыг хүссэн өргөдөл
 • Төрийн албан хаагчийн маягт
 • Хувийн намтар (Curriculum Vitae)
 • Иргэний үнэмлэхний хуулбарыг нотариатаар баталгаажуулах
 • Диплом, мэргэжлийн үнэмлэхний хуулбарыг нотариатаар баталгаажуулах
 • Өмнө нь ажиллаж байсан бол байгууллагын даргын тушаалын хуулбар

 

Бүрдүүлэх материалыг хүний нөөцийн менежер хүлээж авна.

Таныг тогтвор суурьшилтай ажлын байр, эвсэг хамт олон хүлээж байна.

Харилцах утас: 313-820

 

“Эмгэг судлаач эмч”-ийн ажлын байранд тавигдах шаардлага:
 • Хүний их эмч мэргэжлээр бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй
 • Эмгэг судлаач эмчийн үндсэн мэргэшил эзэмшсэн
 • Эмчлэх үйл ажиллагаа зөвшөөрөл хүчинтэй байх
 • Англи, орос хэлний зохих түвшний мэдлэгтэй
 • Багаар ажиллах чадвартай
 • Хувийн зохион байгуулалт сайтай, тогтвор суурьшилтай ажиллах
 • Бие даан өөрийгөө хөгжүүлэх чадвартай

“Эсийн эмгэг судлаач эмч”-ийн ажлын байранд тавигдах шаардлага:

 • Хүний их эмч мэргэжлээр бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй
 • Эмгэг судлаач эмчийн үндсэн мэргэшил эзэмшсэн
 • Эсийн эмгэг судлалын төрөлжсөн мэргэшил эзэмшсэн
 • Эмчлэх үйл ажиллагаа зөвшөөрөл хүчинтэй байх
 • Англи, орос хэлний зохих түвшний мэдлэгтэй
 • Багаар ажиллах чадвартай
 • Хувийн зохион байгуулалт сайтай, тогтвор суурьшилтай ажиллах
 • Бие даан өөрийгөө хөгжүүлэх чадвартай

“Эс судлаач”-ийн ажлын байранд тавигдах шаардлага:

 • Эс судлаач мэргэжлээр бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй
 • Англи, орос хэлний зохих түвшний мэдлэгтэй
 • Багаар ажиллах чадвартай
 • Хувийн зохион байгуулалт сайтай, тогтвор суурьшилтай ажиллах
 • Бие даан өөрийгөө хөгжүүлэх чадвартай

“Лабораторийн техникч”-ийн ажлын байранд тавигдах шаардлага:

 • Эмнэлгийн лаборант мэргэжлээр дипломын болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх
 • Эд, эсийн лабораторийн техникчийн төрөлжсөн мэргэшил эзэмшсэн
 • Англи, орос хэлний зохих түвшний мэдлэгтэй
 • Багаар ажиллах чадвартай
 • Хувийн зохион байгуулалт сайтай, тогтвор суурьшилтай ажиллах
 • Бие даан өөрийнгөө хөгжүүлэх чадвартай

“Архив-бичиг хэргийн эрхлэгч”-ийн ажлын байранд тавигдах шаардлага:

 • Бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх
 • АЕГазрын дэргэдэх сургалтын төвд “Архив, бичиг хэрэг хөтлөлт”-ийн сургалтад хамрагдсан байх
 • Албан хэрэг хөтлөлт, архивын үйл ажиллагааг холбогдох стандарт зааврын дагуу хөтлөн явуулах ур чадварт суралцсан байх
 • Комьютерийн хэрэглээний программ, интернетийн орчин, оффисийн цахим тоног төхөөрөмжүүд дээр ажиллах чадвартай
 • Баримт бичиг боловсруулах, хэл зүйн өндөр мэдлэгтэй
 • Багаар ажиллах чадвартай
 • Хувийн зохион байгуулалт сайтай

Бүрдүүлэх материал

 • Ажилд орохыг хүссэн өргөдөл
 • Төрийн албан хаагчийн маягт
 • Хувийн намтар (Curriculum Vitae)
 • Иргэний үнэмлэхний хуулбарыг нотариатаар баталгаажуулах
 • Диплом, мэргэжлийн үнэмлэхний хуулбарыг нотариатаар баталгаажуулах
 • Өмнө нь ажиллаж байсан бол байгууллагын даргын тушаалын хуулбар

Бүрдүүлэх материалыг хүний нөөцийн менежер хүлээж авна.

Таныг тогтвор суурьшилтай ажлын байр, эвсэг хамт олон хүлээж байна.
Харилцах утас: 313-820

“Эмгэг судлаач эмч”-ийн ажлын байранд тавигдах шаардлага:

 • Хүний их эмч мэргэжлээр бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх
 • Эмгэг судлаач эмчийн үндсэн мэргэшил эзэмшсэн
 • Эмчлэх үйл ажиллагаа зөвшөөрөл хүчинтэй байх
 • Англи, орос хэлний зохих түвшний мэдлэгтэй
 • Багаар ажиллах чадвартай
 • Хувийн зохион байгуулалт сайтай, тогтвор суурьшилтай ажиллах
 • Бие даан өөрийгөө хөгжүүлэх чадвартай

Бүрдүүлэх материал:

 • Ажилд орохыг хүссэн өргөдөл
 • Төрийн албан хаагчийн маягт
 • Хувийн намтар (Curriculum Vitae)
 • Иргэний үнэмлэхний хуулбарыг нотариатаар баталгаажуулах
 • Диплом, мэргэжлийн үнэмлэхний хуулбарыг нотариатаар баталгаажуулах
 • Өмнө нь ажиллаж байсан бол байгууллагын даргын тушаалын хуулбар

Бүрдүүлэх материалыг хүний нөөцийн менежер хүлээж авна.

Таныг тогтвор суурьшилтай ажлын байр, эвсэг хамт олон хүлээж байна.
Харилцах утас: 313-820

“Эмгэг судлаач эмч”-ийн ажлын байранд тавигдах шаардлага:

 • Хүний их эмч мэргэжлээр бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх
 • Эмгэг судлаач эмчийн үндсэн мэргэшил эзэмшсэн
 • Эмчлэх үйл ажиллагаа зөвшөөрөл хүчинтэй байх
 • Англи, орос хэлний зохих түвшний мэдлэгтэй
 • Багаар ажиллах чадвартай
 • Хувийн зохион байгуулалт сайтай, тогтвор суурьшилтай ажиллах
 • Бие даан өөрийгөө хөгжүүлэх чадвартай

Бүрдүүлэх материал

 • Ажилд орохыг хүссэн өргөдөл
 • Төрийн албан хаагчийн маягт
 • Хувийн намтар (Curriculum Vitae)
 • Иргэний үнэмлэхний хуулбарыг нотариатаар баталгаажуулах
 • Диплом, мэргэжлийн үнэмлэхний хуулбарыг нотариатаар баталгаажуулах
 • Өмнө нь ажиллаж байсан бол байгууллагын даргын тушаалын хуулбар

Бүрдүүлэх материалыг хүний нөөцийн менежер хүлээж авна.

Таныг тогтвор суурьшилтай ажлын байр, эвсэг хамт олон хүлээж байна.

Харилцах утас: 313-820

“Эмгэг судлаач эмч”-ийн ажлын байранд тавигдах шаардлага:

 • Хүний их эмч мэргэжлээр бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх
 • Эмгэг судлаач эмчийн үндсэн мэргэшил эзэмшсэн
 • Эмчлэх үйл ажиллагаа зөвшөөрөл хүчинтэй байх
 • Англи, орос хэлний зохих төвшний мэдлэгтэй
 • Багаар ажиллах чадвартай
 • Хувийн зохион байгуулалт сайтай, тогтвор суурьшилтай ажиллах
 • Бие даан өөрийгөө хөгжүүлэх чадвартай

“Лабораторийн техникч”-ийн ажлын байранд тавигдах шаардлага:

 • Эмнэлгийн лаборант мэргэжлээр дипломын болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх
 • Эд, эсийн лабораторийн техникчийн төрөлжсөн мэргэшил эзэмшсэн
 • Англи, орос хэлний зохих төвшний мэдлэгтэй
 • Багаар ажиллах чадвартай
 • Хувийн зохион байгуулалт сайтай, тогтвор суурьшилтай ажиллах
 • Бие даан өөрийгөө хөгжүүлэх чадвартай

“Цахим бүртгэлийн ажилтан”-ы ажлын байранд тавигдах шаардлага:

 • Анагаах ухааны боловсрол олгох их, дээд сургууль төгссөн
 • Компьютерийн хэрэглээний программ бүрэн эзэмшсэн байх
 • Англи, орос хэлний зохих төвшний мэдлэгтэй
 • Багаар ажиллах чадвартай
 • Хувийн зохион байгуулалт сайтай, тогтвор суурьшилтай ажиллах
 • Ажлын үйл явцад шинийг санаачилж ажил хэрэг болгох чадвартай
 • Өгөгдсөн ажлыг хугацаанд нь амжуулах чадвартай байх
 • Бие даан өөрийгөө хөгжүүлэх чадвартай

Бүрдүүлэх материал

 • Ажилд орохыг хүссэн өргөдөл
 • Төрийн албан хаагчийн маягт №01-г бөглөх
 • Хувийн намтар (Curriculum Vitae)
 • Иргэний үнэмлэхний хуулбарыг нотариатаар баталгаажуулах
 • Диплом, мэргэжлийн үнэмлэхний хуулбарыг нотариатаар баталгаажуулах
 • Өмнө нь ажиллаж байсан бол байгууллагын даргын тушаалын хуулбар

Бүрдүүлэх материалыг хүний нөөцийн менежер хүлээж авна.

Таныг тогтвор суурьшилтай ажлын байр, эвсэг хамт олон хүлээж байна.

Харилцах утас: 313-820

Эмгэг Судлалын Үндэсний Төвийн дэргэдэх Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн салбар хорооны гишүүний сонгон шалгаруулалтад таныг урьж байна. Салбар хорооны гишүүнд тавигдах шаардлага:

 • Анагаах ухаан, эрх зүй, хүний эрх, нийгмийн ухаан, сэтгэл судлалын чиглэлээр мэргэшсэн, тухайн мэргэжлээрээ 8-аас доошгүй жил ажилласан, мэргэжил нэгт болон үйлчлүүлэгч, олон нийтийн дунд нэр хүндтэй;
 • Ёс зүйн чиглэлээр сургалтад хамрагдсан (эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн чиглэлээр сургалтад хамрагдсан буюу ажиллаж байсан туршлагатай болон давуу тал болно)
 • Ёс зүйн зөрчилд холбогдож байгаагүй (Ёс зүйн хяналтын хорооноос лавлагаа авах)
 • Ёс зүйн чиглэлээр ажиллах сонирхолтой

Сонгон шалгаруулалтад оролцогчийн материалыг 2019 оны 01 дүгээр сарын 16-ны өдөр хүртэл Эмгэг Судлалын Үндэсний Төвийн №11 өрөөнд хүний нөөцийн менежер хүлээн авна.

Холбогдох утас: 313820, 99032857