Онцлох

МЭДЭЭЛЭЛ

ЭМГЭГ СУДЛАЛЫН ҮНДЭСНИЙ ТӨВИЙН БУЮУ БАЙГУУЛЛАГЫН http://pathology-center.gov.mn/ ЦАХИМ САЙТ ХАЯГ БҮРЭН ШИНЭЧЛЭГДЭН, ӨӨРЧЛӨГДӨН ТЕХНИК ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА, ТОХИРГОО ХИЙГДЭЖ БАЙГАА ТУЛ 2020 ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРЫН 01-НИЙ ӨДРӨӨС 2020 ОНЫ 05 ДУГААР САРЫН 01-НИЙ ӨДРИЙН ХУГАЦААНД ЯМАР НЭГЭН  МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ ТАВИХ, ТҮГЭЭХ БОЛОМЖГҮЙ БАЙНА.

 

БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН АЛБА