Онцлох

Онлайн сургалтад эмч, удирдлагууд хамрагдлаа

Эрүүл мэндийн яам, Авлигатай тэмцэх газраас хамтран зохион

байгуулж буй онлайн сургалтад эмч, удирдлагууд хамрагдлаа

 

ЭМЯ, АТГ хамтран эрүүл мэндийн байгууллагуудад 2020 оны 06 дугаар сарын 11-ний өдөр онлайнаар “Давхар ажил эрхлэлт” хязгаарлалт, хориглолт, “Хандив, тусламж”-ийг хэрхэн мэдүүлэх, мэдээлэхтэй холбоотой сэдэвт сургалтыг явууллаа.

Энэхүү сургалтад Эмгэг судлалын үндэсний төвийн захирал, удирдлагууд, анатомийн эмгэг судлаач нар бүрэн хамрагдлаа.

 

Бодлого, төлөвлөлтийн алба