Онцлох

Хөдөө орон нутгийн эмгэг судлаач эмч нарт тарваган тахалын сургалт зохион байгуулав

Хөдөө орон нутгийн эмгэг судлаач эмч нарт тарваган тахалын урьдчилан сэргийлэлт, хууль эрх зүй,өнөөгийн байдлын талаар сургалт зохион байгуулав. 7 аймгийн эмгэг судлаач эмч, нэг шүүхийн шинжээч эмч уг сургалтанд хамрагдав.

Чанарын алба