Онцлох

Нийт ажилтнуудад “Эерэг хандлага” бий болгох зорилгоор түрүүлж мэндлэх, угтах аяны хүрээнд ажиллагсдыг угтах үйл ажиллагаа боллоо

Эерэг хандлага-эмчилгээний эхлэл аян явагдаж байна.

Нийт ажилтнуудад “Эерэг хандлага” бий болгох зорилгоор түрүүлж мэндлэх, угтах аяны хүрээнд ажиллагсдыг угтах үйл ажиллагаа боллоо

“Эерэг хандлага-Эмчилгээний эхлэл” аяны хүрээнд байгууллагын нийт ажиллагсдыг угтах үйл ажиллагааг Санхүү, эдийн засгийн албаны хамт олон 2020 оны 09 дүгээр сарын 17-18 өдрүүдэд зохион байгууллаа. Энэхүү “Угтах” үйл ажиллагаа нь бусдад эерэг хандлага түгээх, өдрийг эрч хүчтэй эхлүүлэхэд мотивацын арга хэмжээ боллоо.

2020.09.17-ны өдөр, ЭСҮТ-ийн төв байранд

2020.09.18-ны өдөр, ЭСҮТ-ийн ХЭСТасагт