card

Үйл ажиллагааны ил тод байдал

Эрхэм зорилго: Монгол Улсын эмгэг судлалын шинжлэх ухааны тэргүүлэгч байгууллага байхад эрхэм зорилго оршино

  1. Захидал, харилцаа, архив-бичиг хэрэг хариуцсан ажилтан: Тэрбиш Алтанзагас /Архив-бичиг хэргийн эрхлэгч/ Утас: 11-313820 
  2. Үйлчилгээ авахад шаардагдах бичиг баримт: Эрүүл мэндийн сайдын 2013 оны 11 сарын 450 тоот тушаалаар батлагдсан "Эрүүл мэндийн бүртгэлийн маягт ЭС3"
  3. Үйл ажиллагааны хүрээнд мөрдөгдөж буй дотоод дүрэм журам

Санал, гомдол хүлээн авах

Иргэдийн санал, гомдол хүлээн авч уулзах албан тушаалтны хуваарь

Гараг Албан тушаалтан Уулзах цагийн хуваарь
1 Даваа Төвийн захирал 11:00-12:30
2 Мягмар Эмгэг судлалын тусламж, үйлчилгээний албаны дарга 14:00-16:00
3 Лхагва Чанарын албаны дарга 14:00-16:00
4 Пүрэв Чанарын албаны дарга 14:00-16:00
5 Баасан Санхүү, эдийн засгийн албаны дарга 14:00-16:00

Шинэ мэдээлэл

Бүгдийг үзэх