ЭМЯ-ны харьяа Эмгэг судлалын үндэсний төвийн 2021 оны үр дүнгийн гүйцэтгэлийн тайлан

A- A A+
ЭМЯ-ны харьяа Эмгэг судлалын үндэсний төвийн 2021 оны үр дүнгийн гүйцэтгэлийн тайлан

ЭМЯ-НЫ ХАРЪЯА ЭМГЭГ СУДЛАЛЫН ҮНДЭСНИЙ ТӨВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

 

ЭМГЭГ СУДЛАЛЫН ҮНДЭСНИЙ ТӨВИЙН ЭМГЭГ СУДЛААЧ ЭМЧ, ЭМНЭЛГИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН, АЛБАН ХААГЧ, АЖИЛТНУУДТАЙ БАЙГУУЛСАН ХӨДӨЛМӨРИЙН ГЭРЭЭНИЙ ХЭРЭГЖИЛТИЙН ҮНЭЛГЭЭ

 

ЭМЯ-НЫ ХАРЬЯА ЭМГЭГ СУДЛАЛЫН ҮНДЭСНИЙ ТӨВИЙН ИЛ ТОД БАЙДЛЫГ ИЛТГЭХ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТИЙН ХЭРЭГЖИЛТ

 

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЯАМНЫ ХАРЬЯА ЭМГЭГ СУДЛАЛЫН ҮНДЭСНИЙ ТӨВИЙН ХУУЛЬ ТОГТООМЖ, ТОГТООЛ, ШИЙДВЭРИЙН ХОЛБОГДОХ ЗААЛТЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТАЙЛАН

 

ЭМЯ-НЫ ХАРЪЯА ЭМГЭГ СУДЛАЛЫН ҮНДЭСНИЙ ТӨВИЙН АЛБАН ХААГЧДЫН 2021 ОНЫ АЖИЛЛАХ НӨХЦӨЛ, НИЙГМИЙН БАТАЛГААГ ХАНГАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

 

ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН СУРГАЛТ, АЖИЛЛАХ НӨХЦӨЛ, НИЙГМИЙН БАТАЛГААГ ХАНГАХ ХӨТӨЛБӨРИЙН БИЕЛЭЛТИЙГ ТАЙЛАГНАХ ХҮСНЭГТ