card
Үйлчлүүлэгчийн аюулгүй байдлын сургалт зохион байгууллаа

Үйлчлүүлэгчийн аюулгүй байдлын сургалт зохион байгууллаа

Үйлчлүүлэгчийн аюулгүй байдлын сургалт зохион байгууллаа

Дэлгэрэнгүй
Байгууллагын галын аюулгүй байдлын сургалтад хамрагдлаа

Байгууллагын галын аюулгүй байдлын сургалтад хамрагдлаа

Байгууллагын галын аюулгүй байдлын сургалтад хамрагдлаа

Дэлгэрэнгүй
Дэлхийн усны өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүллээ

Дэлхийн усны өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүллээ

Дэлхийн усны өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүллээ

Дэлгэрэнгүй
“Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүй” сэдэвт цахим сургалтад хамрагдлаа

“Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүй” сэдэвт цахим сургалтад хамрагдлаа

“Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүй” сэдэвт цахим сургалтад хамрагдлаа

Дэлгэрэнгүй
Эмгэг судлалын Телепатологийн хурал боллоо

Эмгэг судлалын Телепатологийн хурал боллоо

Эмгэг судлалын үндэсний төвийн Орхон аймгийн БОЭТ-ийн хамтарсан “Оношийн зөрөө, эмчилгээ үйлчилгээний дутагдал”-тай тохиолдол хэлэлцэх телеконференци 2018 оны 4-р сарын 13-нд зохион байгуулагдлаа.

Дэлгэрэнгүй