card

Санхүү, эдийн засгийн алба

Улсын эмгэг анатомын товчооны даргын 1974 оны 06-р сарын 11-ний өдрийн 01 тоот тушаалаар захиргаа аж ахуйн анхны бүрэлдэхүүнд нягтлан бодогч Д.Базаррагчаа, жолооч Г.Паня, Д.Моондгой, цэвэрлэгч Н.Оюунцэцэг, санитарь Ж.Дашбалжир, Ч.Ламжав, Ц.Батдорж, шатаах зуухны асрагч Х.Наранцэцэг нар томилогдон ажиллаж байжээ.

Эрүүл мэнд, спортын сайдын 2016 оны 07-р сарын 20-ны өдрийн “Эмгэг судлалын үндэсний төвийн дүрэм, бүтцийг шинэчлэн батлах тухай” А/294 дүгээр тушаал, Эмгэг судлалын үндэсний төвийн захирлын 2019 оны 06-р сарын 03-ны өдрийн “Тушаалын хавсралтыг шинэчлэн батлах тухай” А/44 дүгээр тушаалын дагуу Санхүү, эдийн засгийн алба нь дараах бүтэц бүрэлдэхүүнтэйгээр ажиллаж байна.

 • Санхүү, эдийн засгийн албаны дарга, эрүүл мэндийн эдийн засагч Ц.Должинсүрэн
 • Ерөнхий нягтлан бодогч Н.Батбаяр
 • Нягтлан бодогч М.Саранцэцэг
 • Нярав Ж.Оюун-Эрдэнэ
 • Жолооч Д.Батболд
 • Жолооч Ж.Ганзориг
 • Угаагч М.Отгонцэцэг
 • Үйлчлэгч Т.Оюунбаяр
 • Үйлчлэгч С.Одгэрэл
 • Цахилгаанчин Д.Мөнх-Эрдэнэ /гэрээт ажилтан/
 • Слесарь Д.Нямсүх /гэрээт ажилтан/

 

Санхүү, эдийн засгийн албаны чиг үүрэг

 • Алба нь төвийн нягтлан бодох бүртгэлийг санхүүгийн тайлангийн олон улсын стандарт, Монгол улсад мөрдөж буй Төсвийн тухай хууль, Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль бусад холбогдох хууль тогтоомжтой нийцүүлэн, харилцагч хэрэглэгчийн шийдвэр гаргахад ач холбогдолтой, үнэн, зөв мэдээллээр удирдлагыг хангаж, шилэн дансны мэдээллийг хариуцах болон бусад санхүүгийн мэдээллийг цуглуулах, бүртгэх, тайлагнах, тодруулга бэлтгэх ажлыг зохион байгуулах, эд хөрөнгийн бүртгэл, хяналт, хадгалалт хамгаалалтын үйл ажиллагааг хэрэгжүүлнэ.
 • Байгууллагын төсвийн жил болон дунд хугацааны хөрөнгө оруулалтын арга хэмжээ, төсвийн төслийг боловсруулах, байгууллагын үйл ажиллагааны үр дүн, үйл ажиллагааны нэгжийн өртөг зардлыг тооцох, төсвийн үр ашгийг сайжруулах арга хэмжээг авах, дээрх чиглэлээр байгууллагын удирдлагыг мэдээллээр хангах;
 • Хангамж, үйлчилгээтэй холбоотой төвийн барилга, эд хогшил, автомашин, тоног төхөөрөмж, мэдээлэл холбооны хэрэгслийн хэвийн үйл ажиллагааг хангах, засвар үйлчилгээг хийх, засвар үйчилгээний холбогдолтой мэдээллийн сан байгуулж, гадаад болон дотоод орчны тохижилт, цэвэрлэгээ үйлчилгээг хийх, байгууллагын харуул, хамгаалалт, аюулгүй байдлыг хангах

 

Санхүү, эдийн засгийн албаны дарга, эрүүл мэндийн эдийн засагч Ц.Должинсүрэн

 • 2008 онд Эрүүл мэндийн шинжлэх ухааны их сургуулийг эрүүл мэндийн эдийн засагч мэргэжлээр төгссөн.
 • 2011 онд БНСУ-ын Handong Global University-д бизнесийн удирдлагын магистрийн зэрэг хамгаалсан.
 • 2016 онд Эрүүл мэндийн удирдлагын чиглэлээр ахлах зэрэг хамгаалсан.
 • 2021 онд Нийгмийн эрүүл мэндийн чиглэлээр тэргүүлэх зэрэг хамгаалсан.

 

Ерөнхий нягтлан бодогч Н.Батбаяр

 • 2004 онд Монгол эдийн засгийн дээд сургуулийг нябо бүртгэл мэргэжлээр төгссөн.
 • 2017 онд Мэргэшсэн нягтлан бодогчийн хугацаагүй эрх авсан.

 

Нягтлан бодогч М.Саранцэцэг

 • 1984 онд Монгол улсын их сургуулийг худалдааны эдийн засагч мэргэжлээр төгссөн.
 • 1996 онд Худалдаа үйлдвэрлэлийн дээд сургуульд мэргэжил дээшлүүлэх сургалтад хамрагдсан.
 • 2000 онд Удирдлагын хөгжлийн институтад шинэчилсэн нягтлан бодох бүртгэлийн сургалтад хамрагдсан.
 • 2002 онд Нийслэлийн төрийн сан, Улаанбаатар аудитад шинэчилсэн нягтлан бодох бүртгэлийн сургалтад хамрагдсан.

 

Нярав Ж.Оюун-Эрдэнэ

 • 2003 онд Архивын ерөнхий газрын дэргэдэх архив, албан хэрэг хөтлөлтийн сургалтад хамрагдсан.
 • 2012 онд Актив эккаунт нягтлан бодох бүртгэлийн сургалтын төвд няравын сургалтад суралцсан.

 

Жолооч Д.Батболд

 • 1989 онд 44-р сургуульд бүрэн бус дунд боловсрол эзэмшсэн.
 • 1992 онд Барилгын текник мэргэжлийн 4-р сургуулийг гагнуурчин мэргэжлээр төгссөн.
 • 1994 онд Хайрхан авто сургуульд В ангиллын жолоочийн курст суралцаж төгссөн.
 • 1997 онд ачаа тээврийн С ангиллын курст суралцаж, ангилал ахиулсан. 

 

Жолооч Ж.Ганзориг

 • 1987 онд 15-р сургуульд бүрэн бус дунд боловсрол эзэмшсэн.
 • 1990 онд Барилгын текник мэргэжлийн 3-р сургуулийг арматурчин-бетончин мэргэжлээр төгссөн.
 • 2000 онд Сутай авто сургуульд жолоочийн курст суралцаж төгссөн.

 

Угаагч М.Отгонцэцэг

 • 1981 онд 40-р сургуульд бүрэн бус дунд боловсрол эзэмшсэн.
 • 1992 онд Зах зээлийн коллежийг бараа судлал-зохион байгуулалтын мэргэжлээр төгссөн.

 

Үйлчлэгч Т.Оюунбаяр

 • 1987 онд 79-р сургуульд бүрэн бус дунд боловсрол эзэмшсэн.
 • 1990 онд Барилгын текник мэргэжлийн 3-р сургуулийг бетон арматурчин мэргэжлээр төгссөн.

 

 

Үйлчлэгч С.Одгэрэл

 • 1997 онд 97-р сургуульд бүрэн дунд боловсрол эзэмшсэн.

 

 

Шинэ мэдээлэл

Бүгдийг үзэх