card

Ёс зүйн салбар хороо

Овог, нэр

Төлөөлөл

Ёс зүйн салбар хороо

Албан тушаал

1

Эрдэнэ Ундармаа

Эмчийн төлөөлөл

Дарга

Чанарын албаны дарга

2

Сүхбаатар Батбаатар

Хууль эрх зүйн мэргэшсэн этгээд

Орлогч дарга

Бодлого төлөвлөлтийн албаны дарга

3

Баатарсүрэн Батгиймаа

Дээд мэргэжилтний төлөөлөл

Гишүүн

Чанарын менежер

4

Сүрэнжав Анхтуяа

Лабораторийн техникчийн төлөөлөл

Гишүүн

Лабораторийн техникч

5

Доржсүрэн Батболд

Ажилтны төлөөлөл

Гишүүн

Жолооч

6

Бат-Очир Оюун-Эрдэнэ

Төрийн бус байгууллагын төлөөлөл

Гишүүн

Монголын эмгэг судлаачдын нийгэмлэгийн тэргүүн

7

Цэрэнбат Должинсүрэн

Нарийн бичгийн дарга

Нарийн бичгийн дарга

Хүний нөөцийн менежер

Шинэ мэдээлэл

Бүгдийг үзэх