card

Ёс зүйн салбар хороо

Овог, нэр

Төлөөлөл

Ёс зүйн салбар хороо

Албан тушаал

1

Эрдэнэ Ундармаа

Эмчийн төлөөлөл

Дарга

Эмгэг судлалын тусламж үйлчилгээний албаны дарга

2

Ганхуяг Ганхүү

Эмгэг судлаач эмч

Орлогч дарга

Хүүхдийн эмгэг судлалын тасгийн эрхлэгч

3

Баатарсүрэн Батгиймаа

Дээд мэргэжилтний төлөөлөл

Гишүүн

Чанарын албаны дарга

4

Сүрэнжав Анхтуяа

Лабораторийн техникчийн төлөөлөл

Гишүүн

Лабораторийн техникч

5

Доржсүрэн Батболд

Ажилтны төлөөлөл

Гишүүн

Жолооч

6

Бат-Очир Оюун-Эрдэнэ

Төрийн бус байгууллагын төлөөлөл

Гишүүн

Монголын эмгэг судлаачдын нийгэмлэгийн тэргүүн

7

Наянтай Батбаяр

Нарийн бичгийн дарга

Нарийн бичгийн дарга

Хүний нөөцийн менежер, дотоод хяналтын ажилтан

Шинэ мэдээлэл

Бүгдийг үзэх