card

Эс судлалын эрт илрүүлгийн алба

Энэхүү алба нь шинээр Эрүүл мэнд, спортын Сайдын 2016 оны “Эмгэг судлалын үндэсний төвийн дүрэм, бүтцийг шинэчлэн батлах тухай” А/294 дүгээр тушаалаар албаны дарга, эсийн эмгэг судлаач эмч, эс судлаач гэсэн бүтэц, орон тоо, хүний нөөцтэйгээр өвчний урьдал эмгэг болон эрт илрүүлэх, өвчлөл, нас баралтыг бууруулахад эс судлалын эрт илрүүлгийг улсын хэмжээнд удирдан зохион байгуулах, нэгдсэн удирдлага, мэргэжил арга зүйгээр хангах, тусламж үйлчилгээний чанарыг сайжруулах зорилготойгоор байгуулагдсан.

 

Албаны чиг үүрэг:

 • Эрүүл мэндийн сайдын А/07 тушаалын дагуу эс судлалын шинжилгээний хариу дүгнэлт гаргах.
 • Улсын хэмжээнд 3-р шатлалын эмнэлгүүд, БОЭТ, АНЭ, ДЭМТ-үүдийн эс судлалын шинжилгээнд оношийн баталгаажилт, чанарын хяналтыг хийх
 • Эмнэлгийн мэргэжилтний төгсөлтийн дараах сургалтын хүрээнд Анатомын эмгэг судлаач эмчийн үндсэн мэргэшлийн сургалтын эс судлалын тойролт, Эсийн эмгэг судлаач эмчийн төрөлжсөн мэргэшлийн 6 сарын сургалт болон эс судлалын лабораторийн техникчийг мэргэшүүлэх сургалтыг эрхлэх 
 • Улсын хэмжээнд эсийн эмгэг судлаач эмч, эс судлаач, эс судлалын лаборант нарыг мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангах
 • Улсын хэмжээний эс судлалын шинжилгээний нэгдсэн мэдээллийн сан бүрдүүлэх
 • Зайн оношилгооны ашиглатыг нэмэгдүүлэх зэрэг чиг үүргүүдийг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна

 

Эс судлалын эрт илрүүлгийн албаны дарга, Эмгэг судлаач, шүүхийн шинжээч эмч, АУ-ны магистр Б.Ганзориг

 

 • Хүний их эмч, Бакалаврын зэрэг 2003-2009, Анагаах ухааны сургууль, Эрүүл мэндийн шинжлэх ухааны их сургууль
 • Эмгэг судлаач, шүүхийн шинжээч эмч, Үндсэн мэргэшлийн сургалт 2009-2010, Төгсөлтийн дараах сургалт, Эрүүл мэндийн шинжлэх ухааны их сургууль
 • Эсийн эмгэг судлаач эмч, Төрөлжсөн мэргэшлийн сургалт 2016-2017, Эрүүл мэндийн хөгжлийн төв
 • Анагаах ухааны магистр, Олон улсын сайбер их сургууль 2016-2018, Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургууль

Эс судлаач, АУ-ны магистрант Б.Баттулга

 

 • Био-Анагаах судлаач - Эс судлаач, Бакалаврын зэрэг 2010-2015, Био-Анагаахын сургууль, Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургууль
 • Анагаах ухааны магистрант, Био-Анагаахын сургууль 2015-одоо, Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургууль

 

 Эс судлаач, АУ-ны магистр О.Цолмон

 

 • Био-Анагаах судлаач - Эс судлаач Бакалаврын зэрэг 2010-2015, Био-Анагаахын сургууль, Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургууль
 • Анагаах ухааны магистр, Олон улсын сайбер их сургууль 2015-2017, Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургууль

 

 Эс судлаач, АУ-ны магистр Ж.Нэргүй

 

 • Био-Анагаах судлаач - Эс судлаач Бакалаврын зэрэг 2010-2015, Био-Анагаахын сургууль, Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургууль
 • Анагаах ухааны магистр, Олон улсын сайбер их сургууль 2015-2017, Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургууль 

 

Шинэ мэдээлэл

Бүгдийг үзэх