card

Сургалт судалгаа, Эрдэм шинжилгээ, Гадаад харилцааны алба

Гадаад харилцаа: Герман, Япон, Солонгос, Орос зэрэг улсуудын 20 орчим профессор, эмгэг судлаач эмч нартай тогтмол харилцаатай ажиллаж байна.

Хамтын ажиллагаа: АШУҮИС, ЭХЭМҮТ, НӨАГ, ААГ, ХАГ, ШШҮХ, ЗӨСҮТ, Шинэ анагаах ухааны их сургууль зэрэг 10 орчим СЭБ, ТББ болон бусад улсын хэмжээний байгууллагуудтай хамтран ажиллаж байна.

Төгсөлтийн дараах сургалт:

 • “Анатомийн эмгэг судлал” үндсэн мэргэшлийн сургалт
 • “Эсийн эмгэг судлал” төрөлжсөн мэргэшлийн сургалт
 • “Хүүхдийн эмгэг судлал” төрөлжсөн мэргэшлийн сургалт
 • “Эд судлалын лабораторийн техникч” төрөлжсөн мэргэшлийн сургалт
 • “Хоол боловсруулах замын эмгэг судлал” дээшлүүлэх мэргэшлийн сургалт
 • “Мэдрэлийн эмгэг судлал” дээшлүүлэх мэргэшлийн сургалт
 • “Эмгэг судлалын туслах ажилтан”-ы мэргэшил олгох сургалт

Судалгаа: Гадны болон дотоодын эмч судлаачидын судалгаа, төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.

 

Сургалт, судалгаа, эрдэм шинжилгээ, гадаад харилцааны албаны дарга Г.Лхам-Янжин

 • 2001-2012 онд Ерөнхий боловсролын 2-дугаар сургууль, бүрэн дунд боловсрол
 • 2012-2017 АШУҮИС, Био-Анагаахын Сургууль, Био-Анагаах судлаач, эс судлаач
 • 2018-2019 АШУҮИС, Төгсөлтийн дараах мэргэшлийн сургалт, Био-Анагаахын мэргэжилтэн
 • 2019.11сар БНСУ, Асан анагаах ухааны хүрээлэн, Молекул патологийн олгох
 • 2018-2020  Анагаахын Шинжлэх Ухааны Үндэсний Их Сургууль, Анагаах ухааны магистр

 

Сургалтын мэргэжилтэн Х.Батмөнх

 • 2005-2016 онд Ерөнхий боловсролын 8-р сургууль, бүрэн дунд боловсрол
 • 2016-2021 АНУ, Айдохо хотын үндэсний  их сургууль, Био-Инженер
 • 2021-2022 АНУ, Айдохо хотын үндэсний  их сургууль, Генийн инжнерчилэл
 • 2023 оноос АНУ, Айдохо хотын үндэсний сайбер их сургууль, Эрүүл мэндийн удирдлагын чиглэлээр суралцаж байна.

 

Ментор багш Я.Энх-Амар

 • 1993 – Хүний их эмч, БНУУлсын АУИС (Бакалавр)
 • 1995 – Эсийн эмгэг судлал, ЦНЛ, Анагаах Ухааны Хүрээлэн (Төрөлжсөн мэргэшил)
 • 1996 – Анатомийн Эмгэг судлал, АШУҮИС, Эмгэг судлал-Шүүх эмнэлгийн тэнхим (Үндсэн мэргэшил)
 • 1996 – Патологи, АШУҮИС  (Анагаах ухааны магистр)

 

 

Шинэ мэдээлэл

Бүгдийг үзэх