card
Эмгэг судлалын тусламж үйлчилгээний алба

Эмгэг судлалын тусламж үйлчилгээний алба

Эмгэг судлалын тусламж, үйлчилгээний алба нь Эмгэг Судлалын Үндэсний Төвийн үндсэн үйл ажиллагаа буюу эмгэг судлалын тусламж, үйлчилгээг эрхэлдэг. Тус алба нь насанд хүрэгсдийн эмгэг судлал, хүүхдийн эмгэг судлал, лавлагаа лабораториос бүрддэг. Албаны дарга, тасгийн эрхлэгч, лабораторийн эрхлэгч, зөвлөх эмч, эмгэг судлаач эмч, лаборант нарын 36 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажилладаг.

АУ-ны доктор, зөвлөх зэргийн эмгэг судлаач эмч Ш.Энхтуяа, АУ-ны магистр, зөвлөх зэргийн эмгэг судлаач эмч Б.Оюун-Эрдэнэ, АУ-ны магистр, зөвлөх зэргийн эмгэг судлаач эмч Б.Туул, АУ-ны магистр, зөвлөх зэргийн эмгэг судлаач эмч Б.Уранчимэг нар эмгэг судлалын үйл ажиллагааг мэргэжлийн зөвлөгөөгөөр хангадаг.

Эмгэг судлалын тусламж, үйлчилгээний алба нь дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр ажиллаж байна.

  • Албаны дарга, АУ-ны магистр, ахлах зэргийн эмгэг судлаач эмч Б.Болортуяа
  • Чанарын албаны дарга, ахлах зэргийн эмгэг судлаач эмч Э.Ундармаа
  • Хүүхдийн эмгэг судлалын тасгийн эрхлэгч, тэргүүлэх зэргийн эмгэг судлаач эмч Ц.Энхбат
  • Насанд хүрэгсдийн эмгэг судлалын тасгийн эрхлэгч, ахлах зэргийн эмгэг судлаач эмч М.Цэцэгдэлгэр
  • Лавлагаа лабораторийн эрхлэгч, АУ-ны магистр Г.Саруул
  • АУ-ны магистр, эмгэг судлаач эмч О.Энхээ, АУ-ны магистр, эмгэг судлаач эмч Б.Нина, эмгэг судлаач эмч Б.Энхчулуун, Ц.Бүжидмаа, Х.Жанибек, Ш.Болортуяа, Г.Ганхүү, Д.Болортуяа, О.Сарандэлгэр, Л.Басхүү, Э.Энхзул

Ахлах зэргийн лаборант Г.Алтаншагай, Д.Баярсайхан, Н.Баярмаа, Ц.Тунгалаг, У.Бямбатуяа, С.Оюунчимэг, Г.Энхжаргал, С.Амаржаргал, Г.Энхсайхан, С.Анхтуяа, Д.Отгонсүрэн, лаборант Н.Өлзийбаяр, Г.Гантуяа, И.Амаржаргал, Ө.Рысбек, Г.Янжинлхам нар ажиллаж байна.

Шинэ мэдээлэл

Бүгдийг үзэх