2022-2023 оны анатомын эмгэг судлал чиглэлээр төгсөлтийн дараах төрөлжсөн болон мэргэжил дээшлүүлэх сургалтын бүртгэл явагдаж байна

A- A A+
2022-2023 оны анатомын эмгэг судлал чиглэлээр төгсөлтийн дараах төрөлжсөн болон мэргэжил дээшлүүлэх сургалтын бүртгэл явагдаж байна

Эмгэг судлалын үндэсний төв нь Анатомын эмгэг судлаач эмчийн төрөлжсөн мэргэшлийн чиглэлүүд болох “Эсийн эмгэг судлал”, “Хүүхдийн эмгэг судлал”-ын 6 сарын хөтөлбөр болон Лабораторийн техникч нарын “Эд судлалын техникч”-ийн 3 сарын хөтөлбөртөө элсэлт авч эхэллээ.

Та бүхэн дэлгэрэнгүй мэдээллийг Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвийн сайт хуудаснаас (http://hdc.gov.mn/post/584/) авч болох ба дараах мэдээллийн дагуу бүртгүүлэхийг анхаарна уу.

Бүртгэх хугацаа: 2022 оны 3 дугаар сарын 16 – 27

Бүртгэх хэлбэр:  https://hr.hdc.gov.mn/login цахим хаягаар бүртгэнэ.

Сургалт эхлэх хугацаа: 2022 оны 4 дүгээр сарын 1

Жич: Сургалтад бүртгэгдсэн эмнэлгийн мэргэжилтний хуваарийг 3 дугаар сарын 30-ны өдөр http://hdc.gov.mn/ цахим хаягт байршуулах бөгөөд 3 дугаар сарын 31-ны өдөр хуваарилагдсан сургалт эрхлэх байгууллагын сургалтын албанд бүртгүүлж сургалтад хамрагдана.

 

Сургалт, судалгаа, эрдэм шинжилгээ, гадаад харилцааны алба