2022-2023 оны эмнэлгийн мэргэжилтний төгсөлтийн дараах төрөлжсөн сургалтын бүртгэл явагдаж байна

A- A A+
2022-2023 оны эмнэлгийн мэргэжилтний төгсөлтийн дараах төрөлжсөн сургалтын бүртгэл явагдаж байна

Эмгэг судлалын үндэсний төв нь Анатомийн эмгэг судлаач эмчийн төрөлжсөн мэргэшлийн чиглэлүүд болох “Эсийн эмгэг судлал”, “Хүүхдийн эмгэг судлал”-ын тус бүр 6 сарын хөтөлбөр болон Лабораторийн техникч нарын “Эд судлалын техникч”-ийн 3 сарын төрөлжсөн сургалтандаа элсэлт авч эхэллээ.

Та бүхэн дэлгэрэнгүй мэдээллийг Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвийн сайт хуудаснаас (http://hdc.gov.mn/post/674/) авч болох ба дараах мэдээллийн дагуу бүртгүүлэхийг анхаарна уу.

Бүртгэх хугацаа: 2022 оны 9 дүгээр сарын 08 – 18-ны хооронд

Бүртгэх хэлбэр:  https://hr.hdc.gov.mn/login цахим хаягаар бүртгэнэ.

Сургалт эхлэх хугацаа: 2022 оны 10 дугаар сарын 03-ны өдөр

Төрөлжсөн мэргэшлийн сургалтад элсэгч их эмч, эм зүйчэд тавигдах шаардлага:

  1. Тухайн мэргэжлийн чиглэлээр үндсэн мэргэшлийн сургалтад суралцсан байх;
  2. Тухайн мэргэшлийн чиглэлээр 1 буюу түүнээс дээш жил ажилласан байх;
  3. Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх 5 жилийн зөвшөөрөлтөй байх;
  4.  Анагаах ухаан, эрүүл мэндийн бусад чиглэлээр мэргэшүүлэх болон магистр, докторын сургалтад давхар элсээгүй байх;

Жич: Сургалтад бүртгэгдсэн эмнэлгийн мэргэжилтний нэрс, сургалт эрхлэх байгууллагын хуваарийг 09 дүгээр сарын 28-ны өдөр http://hdc.gov.mn/ цахим хаягт байршуулна.

Төрөлжсөн мэргэшлийн чиглэл

Тухайн төрөлжсөн мэргэшлээр сурах боломжтой мэргэжил/ мэргэшил

Хугацаа

Багц цаг

СЭБ

1

Эсийн эмгэг судлал

Анатомийн эмгэг судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

6 сар

24

ЭСҮТ

2

Хүүхдийн эмгэг судлал

Анатомийн эмгэг судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

6 сар

24

ЭСҮТ

3

Эд судлалын техникч

Лабораторийн техникч/Лаборант

3 сар

12

ЭСҮТ

 

Сургалт, судалгаа, эрдэм шинжилгээ, гадаад харилцааны алба