Эрүүл мэндийн яамны удирдлагын зөвлөлийн хурлын шийдвэр

A- A A+
Эрүүл мэндийн яамны удирдлагын зөвлөлийн хурлын шийдвэр