“Менежментийн тогтолцооны дотоод аудитын сургалт”-ын тайлан хамгаалалт боллоо

A- A A+
“Менежментийн тогтолцооны дотоод аудитын сургалт”-ын тайлан хамгаалалт боллоо

Эмгэг судлалын үндэсний төв нь “Чанарын менежментийн тогтолцоо” MNS ISO 9001:2016 стандартыг нэвтрүүлж, баталгаажуулалт авсан билээ.

ISO 9001, ISO 15189 стандартуудыг нэгдсэн байдлаар нэвтрүүлж байгаатай холбоотойгоор эдгээр стандартуудын шаардлага, байгууллагад нэвтрүүлэх ач холбогдол болон үр дүнтэйгээр хэрхэн хэрэгжүүлж, байнга сайжруулах талаар нэгдсэн ойлголт өгөх, стандартуудыг шаардлагын дагуу хэрхэн дотоод аудитыг гүйцэтгэх сургалтыг зохион байгуулж, тайлан хамгаалалт боллоо.

Уг сургалтын үр дүнд дотоод аудитын үйл ажиллагааны чанар, үр нөлөө сайжрах юм.