2022 оны 12-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

A- A A+
2022 оны 12-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ