“ЛАБОРАТОРИЙН ЦАХИМ ШИЛЖИЛТ” сэдвээр лабораторийн технологич, техникч нарт сургалт зохион байгууллаа

A- A A+
“ЛАБОРАТОРИЙН ЦАХИМ ШИЛЖИЛТ” сэдвээр лабораторийн технологич, техникч нарт сургалт зохион байгууллаа

Эмгэг Cудлалын Үндэсний Төвийн эрүүл мэндийн мэдээллийн ажилтан Б.Жавхлан, “Аксис Системс ХХК”-ны Карте цахим системийн мэргэжилтэн нар 2023 оны 02 дугаар сарын 28-ны өдөр "ЛАБОРАТОРИЙН ЦАХИМ ШИЛЖИЛТ" сэдвээр Лавлагаа Лабораторийн технологич, техникч нарт зориулан танхимийн сургалт зохион байгууллаа.

Тус сургалтаар Лабораторийн бүртгэлийн систем, цаг захиалга, эд эсийн шинжилгээний цахим бүртгэл, үйлчлүүлэгчийн нууцлал аюулгүй байдал зэрэг сэдвийн хүрээнд нийт ажиллагсдад танилцуулга хийгдлээ.

Уг сургалтад эмгэг судлалын үндэсний төвийн насанд хүрэгчдийн эмгэг судлалын тасаг, хүүхдийн эмгэг судлалын тасгийн нийт лабораторийн технологич, техникч нар оролцлоо.

 

Бодлого Төлөвлөлтийн Алба

Сургалт Судалгаа Эрдэм Шинжилгээ Гадаад Харилцааны Алба