Ажлын үр дүн, гүйцэтгэлийн үнэлгээг тодорхойлох, урамшуулал олгох журам

A- A A+
Ажлын үр дүн, гүйцэтгэлийн үнэлгээг тодорхойлох, урамшуулал олгох журам