Эмгэг судлалын үндэсний төвийн эмч, лабораторийн техникч, бусад ажилтанд ур чадварын нэмэгдэл олгох журам

A- A A+
Эмгэг судлалын үндэсний төвийн эмч, лабораторийн техникч, бусад ажилтанд ур чадварын нэмэгдэл олгох журам