Ажилтан сонгон шалгаруулах, ажилд авах, дадлагажуулах журам

A- A A+
Ажилтан сонгон шалгаруулах, ажилд авах, дадлагажуулах журам