2023 оны 06-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

A- A A+
2023 оны 06-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ