“ХАВРЫН НЭЭЛТ” ТОХИОЛДУУЛАН ҮЭ-ЭЭС ШИЛЖИН ЯВАХ ЦОМЫН ТӨЛӨӨХ ТЭМЦЭЭНИЙГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

A- A A+
“ХАВРЫН НЭЭЛТ” ТОХИОЛДУУЛАН ҮЭ-ЭЭС ШИЛЖИН ЯВАХ ЦОМЫН ТӨЛӨӨХ ТЭМЦЭЭНИЙГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

“Хаврын нээлт”-тохиолдуулан ҮЭ-ээс шилжин явах цомын төлөөх тэмцээнийг зохион байгууллаа.

2019 оны 3 дугаар сарын 7-ны өдөр ЭСҮТ-ийн нийт ажиллагсад хамт олны дунд хаврын нээлтийг тохиолдуулан ҮЭ-с шилжин явах цомын төлөөх 3 төрөлт тэмцээнийг сэргээн зохион байгууллаа. Үүнд: ширээний теннис, биллярд, дартсын төрлүүдийг оруулж 5 багийн эрэгтэй, эмэгтэй тамирчдыг хооронд нь сугалааны зарчмаар тоглуулж амжилттай зохиолоо.

Эрэгтэйчүүдийн “Дартс” 1-р байр Төрболд


 

Эмэгтэйчүүдийн “Дартс” 1-р байр Г.Саруул


 

Эрэгтэй биллярд 1-р байр Б.Баттулга


 

Эмэгтэй биллярд 1-р байр Эрдэнэсүрэн


 

Эрэгтэй ширээний теннис 1-р байр Басхүү


 

Эмэгтэй ширээний теннис 1-р байр Н.Баярмаа


 

Багаараа 1-р байр С.Мандал эмчийн 1-р баг


 

ҮЙЛДВЭРЧНИЙ ЭВЛЭЛИЙН ХОЛБОО