ЭСҮТ-ИЙН ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ХОРООНООС "ӨВЛИЙГ ӨНТЭЙ ДАВЪЯ" АЯНЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

A- A A+
ЭСҮТ-ИЙН ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ХОРООНООС

ЭСҮТ-ийн эмэгтэйчүүдийн хорооноос "Өвлийг өнтэй давъя" аяныг 2019 оны 11-р сарын 11-15-ны хооронд зохион байгууллаа.