ЭСҮТ-ИЙН ҮЭХ-НООС ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ БУЙ САЙН ҮЙЛСИЙН АЯНЫ ХҮРЭЭНД АХМАД ЭМЧ АЖИЛЧИДДАА САЙЖРУУЛСАН ТҮЛШ ХАНДИВЛАВ

A- A A+
ЭСҮТ-ИЙН ҮЭХ-НООС ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ БУЙ САЙН ҮЙЛСИЙН АЯНЫ ХҮРЭЭНД АХМАД ЭМЧ АЖИЛЧИДДАА САЙЖРУУЛСАН ТҮЛШ ХАНДИВЛАВ

ЭСҮТ-ийн ҮЭХ-ноос зохион байгуулж буй сайн үйлсийн аяны хүрээнд ахмад эмч ажилчиддаа сайжруулсан түлш хандивлав