“Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүй” сэдэвт цахим сургалтад хамрагдлаа

A- A A+
“Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүй” сэдэвт цахим сургалтад хамрагдлаа

Коронавирүст халдварын цар тахлын үед эмч, эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийг мэргэжлийн үйл ажиллагаандаа ёс зүй, хууль ёсыг чандлан сахиж, алдаа зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвөөс 2021 оны 02 дугаар сарын 25-ны өдөр  зохион байгуулсан “Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүй” багц цагийн богино хугацааны цахим сургалтад Эмгэг судлалын үндэсний төвийн 50 эмч, эмнэлгийн мэргэжилтэн хамрагдлаа. Сургалтыг зохион байгуулсан болон удирдан явуулсан багш нартаа талархсанаа илэрхийлье.

Сургалт судалгаа, эрдэм шинжилгээ, гадаад харилцааны алба