Байгууллагын соёл, сэтгэл зүй төлөвшүүлэх арга хэмжээ- №1

A- A A+
Байгууллагын соёл, сэтгэл зүй төлөвшүүлэх арга хэмжээ- №1

Эмгэг судлалын үндэсний төвөөс 2021 онд олон нийтийн арга хэмжээ, нийгмийн эрүүл мэндийн чиглэлээр хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөний дагуу Байгууллагын соёл, сэтгэл зүй төлөвшүүлэх арга хэмжээ-ний хүрээнд “Чойжин ламын сүм” музейн түүхтэй танилцах арга хэмжээг 2021 оны 03 дугаар сарын 03-ний өдөр зохион байгуулагдлаа. Арга хэмжээний үеэр Монголынхоо түүх соёлын асуулт хариултын тэмцээн зохиож, хамгийн түрүүнд зөв хариулсан Н.Оюун, Г.Энхсайхан нар өглөөний кофетой боллоо.

“Өөрийгөө цэнэглэе ээ хө” баг