Эмгэг судлалын тусламж үйлчилгээг сайжруулах цахим уулзалт боллоо

A- A A+
Эмгэг судлалын тусламж үйлчилгээг сайжруулах цахим уулзалт боллоо

Эмгэг судлалын үндэсний төв нь эмгэг судлалын чиглэлээр улсын хэмжээнд үнэлгээ, судалгаа хийх, мэргэжил арга зүйгээр хангах ажлынхаа хүрээнд “Эмгэг судлалын тусламж үйлчилгээг сайжруулах” цахим уулзалтыг 2021 оны 4 дүгээр сарын 8-ны өдөр амжилттай зохион байгууллаа. 
Уулзалтаар тус төвөөс дараах сэдвүүдээр танилцуулга хийж, уулзалтын төгсгөлд 21 аймгийн нэгдсэн эмнэлэг, БОЭТ-өөс оролцож буй эмгэг судлаач эмч нар, эс судлаач эмч нар, эс судлаач, чанарын албаны менежер, статистикч, хүний нөөцийн ажилтан нартай  санал солилцлоо. Үүнд: 
1/ ЭМС-ын 2017 оны 05 дугаар сарын 12-ны өдрийн А/194 дугаар тушаалын хавсралт “Эмгэг судлалын тусламж үйлчилгээг 2017-2020 онд үндэсний хэмжээнд бэхжүүлэх, хүний нөөцийг нэмэгдүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө”-ний дагуу 2020 онд орон нутагт чиглэгдэж хэрэгжүүлсэн ажил- Бодлого, төлөвлөлтийн албаны дарга О.Дуламсүрэн,
2/ Коронавирүсийн халдварын цар тахлын үед эмгэг судлалын шинжилгээтэй холбоотой журам, тушаалын танилцуулга болон 2020 оны эмгэг судлалын тусламж үйлчилгээний гадаад үнэлгээний тайлан- Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар аюулгүй байдлын албаны дарга Б.Батгиймаа,
3/ Статистик тайлан мэдээ ирүүлэх зөвлөмж- Статистикч Б.Товуусүрэн, 
4/ 2021 онд эмгэг судлалын тусламж үйлчилгээний чиглэлээр хийгдэх ажлын танилцуулга-  Эмгэг судлалын тусламж үйлчилгээний албаны дарга Э.Ундармаа, 
5/2021 оны төлөвлөгөөт хурал, сургалтын мэдээлэл- Сургалт судалгаа, эрдэм шинжилгээ, гадаад харилцааны албаны дарга Р.Оюун-Эрдэнэ нар танилцууллаа. 

Хамтын ажиллагаанд талархал илэрхийлье. 
БОДЛОГО, ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН АЛБА