Коронавируст халдвар (COVID-19)-ын эсрэг нэмэлт тунгийн дархлаажуулалтанд хамрагдлаа

A- A A+
Коронавируст халдвар (COVID-19)-ын эсрэг нэмэлт тунгийн дархлаажуулалтанд хамрагдлаа

Коронавируст халдвар (COVID-19)-ын хариу арга хэмжээнд оролцож буй эрүүл мэндийн ажилтны дархлааны түвшинг нэмэгдүүлэх зорилгоор Эрүүл мэндийн сайдын 2021 оны 8 дугаар сарын 12-ны өдрийн А/517 тоот тушаалын дагуу Коронавируст халдвар (COVID-19)-ын эсрэг нэмэлт тунгийн дархлаажуулалтанд тус төвийн нийт 22 эмгэг судлаач эмч, резидент эмч болон эмнэлгийн ажилтнууд хамрагдлаа.

 

Чанар, аюулгүй байдлын алба